Szivem Királya érted

Szívem Királya érted

1. Szívem Királya érted
Sóvárog szüntelen
//: Jöjj óh ne hagyj magamra
Gyötrelmes éjeken.://

2. Révpartra hogy érhetnék
Ó, én bűnös szegény
//: Ha te nem lennél velem
A vészek tengerén.://

3. Csak benned van reményem
Kősziklám vagy nekem
//: Ínségben erős váram
Halálban életem.://

4. Te vagy egyetlen vágyam
Szívem érted eped
//: Teérted drága, áldott
Megváltó szeretet.://

5. Jöjj hozzám, jöjj örökre
Uram maradj velem!
//: Szívem utánad vágyik
Sóvárog szüntelen.://

Home


Next song