Zeng az angyalok kara

Zeng az angyalok kara

1. Zeng az angyalok kara
Halld Jézust magasztalja
Szól e földön békesség
Isten s ember megbékélt
Fel népek hirdessétek
Ezt a dicső szent éjjelt.
//:Mert egykor Betlehembe
Istenünk jött hozzánk le://

2. Ujjongjon a fold és ég
Hogy Megváltónk született
Hogy Isten a menyből
Üdvöt,győzelmet küld
Emberré, szegénnyé lett
Szolgaságban született.
//:Mégis mindnyájunk bűne
Egyedül rá van vetve://

3. Bekesség nagy királya
Áldjuk, áldjuk nevedet
Hogy e szegény világra
Aláhoztad üdvödet
Dicsőséged elhagyád
Meggyőzéd itt a halált
//:Éltél haltál érettünk
Mindörökké dicsérünk://

Home


Next song