Úr Jézus, Megváltóm

Úr Jézus, Megváltóm
Nincs senki olyan, mint Te.
Minden napon magasztalom
A Te szereteted nagy voltát.

Vigaszom, oltalmam,
Menedékem, váram.
Ami vagyok, egész valóm,
Téged szomjaz, Téged áld.

Kiálts az Úrnak te föld, énekelj!
Adj dicsőséget a Felségesnek.

Hegyek hódoljatok, zúgj tenger
A mi Urunk nagy nevének.
Éneklem hűséged és kegyelmed;

Örökké szeretlek én Istenem.
Semmi sem ér fel a Te jelenléteddel!

Home


Next song