Ott fent a csillagok felett van nékem egy

Ott fent a csillagok felett van nékem egy szép hazám

Ott fent a csillagok felett van nékem egy szép hazám
Amely soha el nem múlik oda vágyom igazán.

Ott élek majd végtelenűl,
Megszünnek gyötrelmeim,
Már Jézusom örömmel vár Ő veszi le terheim.

Máris könnyebb,szebb és dicsőbb válaimon a kereszt
Amióta Jézust láttam mily örömmel hordá ezt.

Én érettem szeretettel
Viselé a szenvedést,
Nem tűrnék-e én is érte
Nyomort,gúnyt és megvetést.

Mért is szomorítanám meg szerető Mesteremet
Ha utánnam nem hajolna félni látna engemet.

Nem félek én mert hisz látom,
Hogy a mennybe vezet Ő,
Bár az ellen reám törhet,
De tudom,hogy szeret Ő.

Home


Next song