Ó felséges Isten kegyelmes Urunk

Ó felséges Isten kegyelmes Urunk

Ó felséges Isten kegyelmes Urunk Légy a mi világosságunk
Hogy majd egykor szent színed elejében,
Juthassunk a dicsősségbe.

Mikor letesszük földi sátorunkat, Elhagyjuk minden bajunkat
Változásba visz az idő korszaka, Mert megnyílt az Úr ajtaja.

Hasonlók leszünk a dicső Királyhoz,
A királyi koronához
Mely fényleni fog mint nap az égen, Melyhez hasonló nem lészen.

Míly szép ígéret a mi hű Urunktól, Szívünk gerjedez e szótól,
Hát még ha Jézust meglátjuk majd a fényben,
A megdícsőült seregben.

Mért ne küzdenénk a szép menyországért,
Azért a dicső hajlékért
Mely lesz egykor az igazaknak jutalma, Melyet ígért az Úr maga.

Home


Next song