Majd ha eljön az Úr Jézus égi dicsben

Majd ha eljön az Úr Jézus égi dicsben mint király
E világnak összes népe majdan Ő elébe áll
Két oldalra fogja őket éles szemmel osztani
És felettük az ítélet el fog akkor hangzani

Refrén:
Vajon ó mely oldalon állsz te majd ott egykoron.
Arra kell most törekednünk, hogy álljunk a jobb felen
Pálmaággal a kezünkben szép fehér ruhánk legyen.

Mert éheztem, szomjúhoztam, ennem, innom adtatok.
Úton jártam házatokba, engem befogadtatok.
Ruhával felruháztátok meztelen volt testemet
Betegségben, fogságomban énhozzám eljöttetek.

Kik majd jobbján fognak állni, így szól nékik nyájasan.
Jertek Atyám áldottai bírjátok most boldogan.
Az országot, amely készült mielőtt még e világ
A sok benne létezővel nyerte fundamentumát.

És azoknak akik balján félelem közt állanak
Az ítélő nagy bírónak szavai így hangzanak
Menjetek az örök tűzre, átkozottak menjetek
Mely az ördög s angyalinak régtől elkészíttetett.

Home


Next song