Ha reád gondolok, oh Betlehem

Ha reád gondolok, oh Betlehem,
Nagy öröm tölti el a kebelem.
Istenünk nagy kegyét itt láthatom,
Jézusom szerelmét csodálhatom
Felvette a nyomort önkéntesen,
Megjelent egy kicsiny szegény helyen
Nem hiú pompa közt, nem gazdagon,
Pedig a menny üdve nála vagyon.

Ha reád gondolok, oh Betlehem,
Vigaszom csakhamar én meglelem
Hisz lehet helyzetem bármi szegény,
Meg nem vet Jézusom jól tudom én.
Eljön Ő szívesen, meg nem utál,
Benne a szív hű barátra talál.
Ki értem felvevé a nagy nyomort,
Mostan is hű keblén ápolva hord.

Ha reád gondolok, oh Betlehem,
Helyzetem csakhamar megérthetem
Vajjon a kebelem egy palota?
Földi fény, hiúság s nagyzás hona?
Vagy pedig a szívem egy Betlehem,
Megszülettél benne, oh Mesterem
Jó tehát, üdvös és kívánatos,
Legyen a szív szelíd s alázatos!

Home


Next song