Szent érzelem tölti szívem

Szent érzelem tölti keblem:
Hozzád vágyom Istenem.
Oltalmadban nyugszik lelkem,
Te vagy nekem mindenem.

Sújtson bár vész a porba,
Nem rendíti meg a szívem;
Elveszthetek mindent sorba’,
Ha Te megmaradsz nekem.

Ha házadban imádkozom,
Lelkem békén megpihen.
Kegyes szemed rám néz, tudom,
Nyugszom azért csendesen.

Boldogságom Tenálad van.
Vezesd hát úgy lábamat,
Hogy egykor szent országodban
Szinről színre lássalak!

Home


Next song