Az áhitat időszaka

1. Oh áhitat időszaka!
A fáradalmakból tova
Gyöngéden Istenhez vezetsz,
Kinek bajom elmondva lesz.

És ím segélyül jő nekem
Megváltóm részvétteljesen.
/: Veszélytől megment Ő maga,
Oh áhitat időszaka! :/

2. Oh áhitat időszaka
Mikor a mindenség Ura
Áll készen és megáldja azt,
Ki tőle kér segélyt, vigaszt.

És mondja: "Arcomat keresd,
Ígém az életed napja lesz.
/: Azért gondjába átadom
És Ráteszem minden bajom! :/

3. Oh áhitat időszaka
Ha bús az éltem nappala,
Üdíts fel oh Te engemet,
Míg majd elérem a mennyet.

És leteszem vándorbotom
A sírba földi sátorom.
/: De nem feledlek el soha
Oh áhitat időszaka! :/

Home


Next song