A közbenjáró.

A közbenjáró.

1. Nézd Megváltómat, Ő értem esedez,
Kell, hogy meg hallgassa az Atya szavát
Szeret engem hévvel,habár csak szenny fedez.
Add hát lelked, elméd, szíved Néki át!

KAR:
Te éreted esdek,Te éreted esdek,
Mindenkor esdek s imátkozom én.

2. Isten, Atyám, az, ki nem hagy el soh'sem
Kegyelmi szavánál biztosabb mi van?
Nemsokára érek majd vígaszteljesen
Szép Sálembe, jöjj s leszünk ott boldogan!

3. Béke ez hatja át dúsan szívemet,
Oly béke, milyenről nem tud a világ,
Csak Jézus adhatja, mind ezt a nagy kegyet,
Ah Téged is édes béke hasson át!

4. Megváltott téged, dícsérjed tehét Őt,
Mutasd, hogy Megváltód lett Ő néked is,
Imátkozzál buzgón, hisz Isten mindenütt,
Hallja az imákat, Ő hall téged is.

Home


Next song