Te érted véremet…

Te érted véremet…

1.Te éretd véremet
Adtam s testem sebes,
Hogy mely alatt valál
Átoktól ment lehess!
Vérem te érted folyt,
S mit téssz te értem? Szólj!

2. Szegény, kicsiny valék,
E földön járva lenn,
Hogy boldog s nagy lehess
Te majd a mennybe' fenn,
Tied volt életem
S te élsz-e én nekem?

3. Elhagytam otthonom.
A mennyben tónomat,
S inségben jártam itt,
Gyalázat, kín alatt.
Ezt tettem lelkedért,
De mondd, te mit tevél?

4.Üdvöt hoztam neked
És örök életet
Sátán békóiból,
Im kimentettelek.
Megyőztem a halált
S te értem mit adál?

Home


Next song