Angyalok hírdetik ma!

Angyalok hírdetik ma!

Angyalok hírdetik ma:
Néktek született Krisztus,
Íme néktek született Krisztus!
Általa bűnösöknek üdvösség hírdettetik.

Hírdessék minden népek,
Nagyok a kicsinyekkel,
Zengjétek e földön át:
Krisztus született nektek.

Atyja örök trónjáról
Jött le egyszülött Fia
Minket mennyfelé vonni.
Népek dicsérjétek Őt.

Home


Next song