Minden élet Tőled jő

1. /: Minden élet Tőled jő, :/
/: Végtelen sok változatban. :/
Minden, ami fent s alant van,
/: Szent szavadra jött elő. :/4x

2. /: Hogy én élek s ismerem, :/
/: Dicsőségét nagy nevednek, :/
Hogy Atyámnak nevezhetlek,
/: Te adtad ezt énnekem. :/4x

3. /: Mily gyönyör és nagy vigasz, :/
/: Hogy Te gondot viselsz rólam, :/
És részesítsz minden jóban,
/: Ó, mily öröm tudni azt! :/4x

4. /: Áldjátok Őt, boldogok, :/
/: Kiket az Ő szent Fiában, :/
Véghetetlen irgalmában,
/: Gyermekévé fogadott. :/4x

Home


Next song