Törvénytől menten boldog az élet!

Törvénytől menten boldog az élet!

1. Törvénytől menten
boldog az élet,
Eltöröltettek már minden vétkek
Megváltott Krisztus érvényesen ,
Elég a vére teljesen.

Kar.:
Egy mindenekért,
bünös óh értsd meg,
Egy mindennekért,
Testvér óh higyjed!
Megváltott Krisztus érvényesen,
Elég a vére teljesen.

2. Üdvözítőmben
kárhozat nincsen,
amit igére, teljesül minden.
Jöjjetek hozzám! szól kegyesen,
Elég a szava teljesen.

3. Isten gyermeki, hivatva vagytok,
Dicső örömre
kicsinyen, nagyok,
Teljes a váltság ti értetek,
Részes ebben mindenitek.

Home


Next song