Csöndes este

Csöndes este

Csöndes este
megpihenni térek
Elfeledve élet terheit.
Óh, mi boldog, édes a nyugalmam,
Hogyha munkám már végezve itt!
S még dicsőbb lesz
a nyugalmam ott,
Hol Atyám át, hol Atyám ád
Örök szombatot.

Készített az Úr
szent nyugodalmat
Földön küzködő szolgáinak,
Keble várja megpihenni őket,
Majd ha vége élet harcinak,
S a hűségnek drága díjaként
Jézus tárja, Jézus tárja
Én felém kezét.

Égi otthon,
égi béke szent hazája,
Hol nincs többet fájdalom, sírás,
Hol Megváltóm színről színre látom
S vár a béke és megújulás.
Harcaim ha véget értenek:
Jézusomnál, Jézusomnál megpihenhetek!

Home


Next song