Aki nékem megnyíltál

1. Aki nékem megnyíltál,
Rejts magadba, üdv kőszál,
nékem üdvöt szerezzen,
bűn igámból megmentsen!
Oldalad szent folyója,
Melyből víz és vér folya,
Aki nékem megnyíltál,
Rejts magadba, üdv kőszál.

2. Törvényednek eleget
az én művem nem tehet,
el nem venné bűnömet,
egyedül csak nagy kegyed.
Buzgóságom égne bár,
könnyem folyna, mint az ár.
Törvényednek eleget
az én művem nem tehet.

3. S mivel mit sem hozhatok,
keresztedre borulok,
tisztátlanul járulok,
moss, meg óh, mert meghalok.
Meztelen, hogy felruházz
árván bízva, hogy megszánsz.
S mivel mit sem hozhatok,
keresztedre borulok.

4. Most, míg élek e földön,
és ha majd halálom jön,
aki nékem megnyíltál,
rejts magadba üdvkőszál!
Ha éj völgyén átszállok,
ha bírám elé állok:
Most, míg élek e földön,
és ha majd halálom jön.

Home


Next song