Előtted, oh, menny

Előtted, oh, menny áldandó Istene, Lesz ma e földön is szövetség kötve.

1. Előtted, oh, menny áldandó Istene, Lesz ma e földön is szövetség kötve. Dicsőítésedre most s örökre. Jöjj Urunk áldásoddal és üdvöddel, Atyai szíveddel és kegyelmeddel, Hogy legyenek Tenéked szentelve.

2. Áld meg akaratuk teljesedéssel, Kegyelmed által Te azt végezzed el. Mit a saját erő nem végezhet. Gazdag isten, minden jóknak forrása. Add, hogy legyen szemük, szívök megnyitva, segítsd szerelmedből üdvhöz őket.

3. Segíts nekik szilárdan benned hinni, Erőd folyton tapasztalni. A jó állapotban és szükségben. Jézus által mond igent és úgy legyen. Szent neved pecsétként hát rajta legyen Urunk Istenünk szövetségeken.

Home


Next song