Testvérek fel fel munkára

1. Testvérek fel fel munkára,
Látva a bűnt, a nyomort.
Mert csábjaival a Sátán
fogva tartja ezt a kort.

Testvérek, ne nézzük tétlen
Hirdessük hát Jézus tanát.
És az ki hű volt e létben,
Nyer mennyei koronát!

2. Vessünk hittel szeretetből
Jó magot, tiszta igét,
s szemünk sugárzik az örömtől,
midőn gyűjtjük a kévét.

3. Az iszákosság mit művel
Mindenütt országunkban
A vészfelhő immár közel,
fel gyorsan, állj munkába.

4. Könnyelműség ottan nincsen,
Hol komoly a munkavágy.
Szemünk menny felé tekintsen,
Arra, ki új erőt ád.

Home


Next song