Atyám a mennyekben

Atyám a mennyekben folyvást vigyáz rám,

1. Atyám a mennyekben folyvást vigyáz rám, Vezérli hajócskám nappal s éjszakán. Megvéd a habok közt, akármily nagyok, Nem árt nekem semmi, mert Övé vagyok.

Refr.
Az Övé vagyok, gyermeke vagyok, Gondot visel rólam, mert én gyermeke vagyok.

2. S habár itt nyomorban kell is küzdenem, Velem van megváltóm, Ő fogja kezem. Ne félj, így szól hozzám, tudom én bajod. Nem árt nyomor, ínség, Mert Övé vagyok.

3. S ha néha ködfelhők öveznek körül, Szemem Őt nem látja, de szívem örül, Közzel létét érzem s hogy el nem hagyott, Velem van Ő mindig, mert Övé vagyok.

4. Én gyermeke lettem, Atyám Ő nekem, megóvja gonosztól földi életem, S habár a halálnak völgyén haladok, Tudom, a mennybe visz fel, mert Övé vagyok.

Home


Next song