Nădejdea mea e Dumnezeu

Nădejdea mea e Dumnezeu
Puterea Lui e mare.
/: Prin dragostea și harul Său
Nădăjduiesc și cânt mereu
Căci a salvat sufletul meu
Din veșnica pierzare :/

2. O licărire-n infinit
E viața mea întreagă,
/: Dar pentru mine S-a jertfit
Isus din cer m-a mântuit
Și-o viață fără de sfârșit
De veșnicii mă leagă. :/

3. Țărână trecătoare sunt
Dar cred în nemurire
/: Căci Duhul Celui veșnic Sfânt
Îmi dă putere și avânt
Să pot pleca de pe pământ
Dincolo-n strălucire :/

4. Sunt călător spre țara mea
Cu Domnul am izbânda
/: Mi-e călăuză dreapta Sa
O, Doamne Tu nu vei lăsa
Nicicând să cadă-n lupta grea
Ființa mea plăpândă :/

5. În glas de ciocârlii duios
Și-n vuietul de ape
/: În flori și-n tot ce-i mai frumos
În cei răscumpărați de jos,
Iubirea sfântă-a lui Hristos
O simt tot mai aproape. :/

6. Eu am aflat în Creator
Și pacea și menirea
/: Stăpân al lumii ziditor
Tu mi-ai dat lacrima de dor
Să Te iubesc, să mă-nfior
Și să-Ți aștept venirea :/

Home


Next song