Laudă pe Domnul

Laudă pe Domnul, o, suflete, și-a Lui mărire,
Căci El iertare și pace ți-a dat cu iubire.
Astăzi eu vin, o, Doamne ție mă-nchin,
Cântând plin de fericire.

Laudă pe Domnul ce ține a lumilor soartă.
El ca pe aripi de vultur adesea te poartă.
Te-a mântuit, viața ți-a reînnoit,
În cer ți-a deschis o poartă.

Laudă pe Domnul, căci El e a ta mângâiere,
În bucurie, și-n ceasuri de-amară durere.
În veșnicii, de-a pururi cu El vei fi,
Mărind cereasca-I putere.

Lăudați toți pe Domnul pentru iubirea lui mare,
De care nimic a nedespărți nu e-n stare.
Căci Dumnezeu ne-a dat chiar pe Fiul Său,
În marea Lui îndurare!

Home


Next song