Sa cântam toti!

Să cântăm toți!

Să cântăm toți!
Să cântăm toți,
într-un imn cucernic,
Iubirea lui Isus.
Mila Lui bogată
Curge nesecată,
Cu-al Său har nespus.
Să răsune-ntreg văzduhul:
Slavă lui Isus! Slavă lui Isus!

Să cântăm toți,
într-un imn cucernic,
Iubirea lui Isus.
Pe îngusta-I cale
Sarcinile Sale
Sunt ușor de dus.
Să răsune-ntreg văzduhul:
Slavă lui Isus! Slavă lui Isus!

Să cântăm toți,
într-un imn cucernic,
Iubirea lui Isus.
Viața Lui curată,
Trupu-I fără pată,
Jertfă l-a adus.
Să răsune-ntreg văzduhul:
Slavă lui Isus! Slavă lui Isus!

Să cântăm toți,
într-un imn cucernic,
Iubirea lui Isus.
Tatăl, drept răsplată,
Peste lumea toată
Domn în veci L-a pus.
Să răsune-ntreg văzduhul:
Slavă lui Isus! Slavă lui Isus!

Home


Next song