A falu végén van egy kis ház

A falu végén van egy kis ház
Reá az Úrnak szeme vigyáz.
/: Nékem a hajlék kedves tanyám
Ott lakik nékem Édesanyám :/ *2

Pacsirta kérlek, ha arra jársz,
Ha a kis házra, reá találsz.
/: Zörgesd meg lágyan az ablakát
És zengd el szívem legszebb dalát :/ *2

Te égen fénylő, arany sugár,
Ha jő anyácskám s ablakot tár.
/: Ragyogd be végig, e kis szobát
És csókold százszor a homlokát :/ *2

Lassanként reá alkony borul,
Fájó porára sír domborul.
/: Üres lesz nékem e kis tanyám
Ha nem lesz többé Édesanyám :/ *2

Home


Next song