În jurul Tau, Parinte sfinte

În jurul Tău, Părinte sfinte

În jurul Tău, Părinte sfinte,
Copiii Tăi vin prin Isus,
Încrezători, cu luare-aminte;
Iubirea Ta îi cheamă sus
Tu Însuți risipit-ai teama,
Prin Duhul Sfânt grăind în ei:
,,Ava, Părinte" și, luând seama,
Au înțeles cum Tu îi vrei.

Departe, în această lume,
Noi rătăceam păcătuind,
Vorbind deșarte, rele glume,
Ne desfătam, la rău gândind.
Dar mila Ta, o, ce iubire!
Ne-a dat un scump Mântuitor,
Și, prin a Sa călăuzire,
Ne e și azi Îndrumător.

Ce dar ceresc! Ce mare veste!
Isus îmbracă pe căzuți!
Mantia cea de preț El este
Pentru acei ce-au fost pierduți.
Înveșmântați așa-n mărire,
În casa Ta ne vei primi,
Aleasă, falnică primire!
O, cum putea-vom mulțumi?

Strigări de mulțumiri voioase
Răsune până-n depărtări!
A Tatălui chemări duioase
Vestite fie prin cântări!
Ne-mpărtășim, ceresc Părinte,
Chiar de aici, de pe pământ,
Cu ale Tale vorbe sfinte,
,,Ava" zicând. Ce scump cuvânt!

Home


Next song