Ha megszólal a harsona

Ha megszólal a harsona
S az Úr minket egybegyűjt.
A kristály tengernél, oh, hogy örvendünk.
Ha a menyegző lakomán
Együttesen ott leszünk,
Urunk dicsősségében részesülünk.

Óh, mily boldogság lesz,
Ha a kürt a szabadulást hirdeti.
Oh, mily boldogság lesz
Szívünk többé mit sem keserítheti.

Ha a végső ítéletben,
Királyunk dicsőségben
És égi fényességben megjelenik.
Kitartaná áldott karját
Nekünk adva országát.
Örök dicsősségünk akkor kezdődik.

Ott a Sión hegyén állva,
Hárfákkal a kezünkben,
Mózes és a Bárány énekét zengik.
Nem csak száznegyvennégyezren
Dicsérik Istenünket,
Hanem megszámlálhatatlan
Nagy sereg.

Home


Next song