Slava, slava Tie, Doamne

Slavă, slavă ție, Doamne

Slavă, slavă ție, Doamne,
Slavă Numelui Tău sfânt!
El ne dă iubire, pace
Între oameni pe pământ!
Aliluia, aliluia, aliluia, amin!

Îngerii, în orice oră,
Laudă marile-I minuni;
Iară sfinții ce-L adoră
Îi arunc-a lor cununi:
Aliluia, aliluia, aliluia, amin!

Home


Next song