Al Tău Nume scump

Al Tău Nume scump, Isuse,
E-ntre toate cel mai sfânt.
ție toate-ți sunt supuse,
Sus în cer și pe pământ.
Nume ce vestești iubire,
Darul tău reverși mereu;
Lumii-ntregi îi dai de știre
Dragostea lui Dumnezeu.

Dragostea desăvârșită
De la Tatăl ne-ai adus,
O cunună pregătită
Pentru cel ce ți-e supus.
Înălțat prin suferință,
Pe pierduți i-ai mântuit,
O, câtă recunoștință
Pentru Nemele-ți mărit!

Pentru cel în suferință
Plâns-ai și Te-ai umilit,
Pentru cei fără credință
Trupul Tău a fost jertfit!
Și pe fața Ta curată
Sânge, lacrimi s-au unit,
Pe cel rău ca să-l abată
De la drumul său greșit.

O, Isuse-a Ta cunună
Fu de spini pe-acest pământ;
Azi aleșii Tăi se-adună
Și slăvesc Numele-ți sfânt.
Voia Ta li-i desfătare,
Fericiți la Tine vin,
Azi, în zi de sărbătoare,
Cu iubire ți se-nchin.

Home


Next song