Primiti cu totii azi în dar

Primiți cu toții azi în dar

Primiți cu toții azi în dar
Vestea cea bună și-al ei har.
Isus muri, fiind răstignit,
Da, pentru noi a pătimit.

Deci cine crede și L-a primit
Poate să știe că este mântuit!
Deci cine crede și L-a primit
Poate să știe că este mântuit!

Pentr-orice om și-orice păcat
Isus ca jertfă a fost dat;
Prin moartea Lui răscumpărat
Poți fi iertat, poți fi curat.

Vestea ce-a bună s-o primiți,
Prin ea iertare dobândiți.
Să ascultați dar glasul Lui,
Predându-vă azi Domnului.

Home


Next song