Jézusomnak nagy voltáért

Jézusomnak nagy voltáért
E világról lemondok.
Benne bízva, hőn szeretve
Az Ő útján haladok.

Életem átadom, néki áldozom
Szívem minden indulatát
Jézusomnak adom.

Minden erőm, tehetségem
Jézusomnak átadom.
Földi évek szenvedélyek
Ti néktek búcsút mondok.

Trónod zsámolyához hullva
Bűnbánattal borulok
Lelked által megszentelve
Teljesen meghódolok.

Minden erőm s tehetségem
Jézusomnak átadom
Fogadd Uram szolgálattal
Éltem néked áldozom.

Home


Next song