Fiti voiosi întotdeauna

Fiți voioși întotdeauna

Fiți voioși întotdeauna,
Mulțumind în bucurii,
Căci Părintele din ceruri
Ne numește-ai Săi copii.

Ce voioasă, ce voioasă
Este viața de creștin!
Orice zi din viață-i luminoasă:
Fii slăvit, o, har divin!

Dumnezeu, al nostru Tată,
Ne conduce zi de zi;
Iar în lupte cât de grele
Știm că El ne va păzi.

Când ne depărtăm de Dânsul
Se întunecă mereu;
Iar încep durerea, plânsul,
Drumul iar devine greu.

Dar cer drepți mereu dau roade,
Drumu-i pentru ei ușor
De aceea să rămânem
Lâng-al nost’ Mântuitor

Home


Next song