Magasztallak, oh, Uram, hogy felemeltél

Magasztallak, oh, Uram, hogy felemeltél
Nem örülhet rajtam gonosz ellenség.
Hozzád kiáltottam Uram Istenem
És te meggyógyítál teljesen engem.
Mert csak pillanatig tartja haragját,
De élet hossziglan jóakaratát.
Este bánat száll be, reggelre öröm
Dicsőítsétek Őt most és örökön.

Jó kedvedből magas hegyre állítál
Jó állapotomban így gondolkodom
Meg nem rendülhetek, a szívem nem fél
De elrejtéd orcád s megroskadtam én.
Ha a sírba térek dicsér-e a por?
Örvendezhetnek-e nagy irgalmadon?
Zengjen, néked hála, el ne hallgasson
Szívemből fakadjon, öröm ajkunkon.

Én Uram Istenem, fogadd el hálám,
Mert te oldoztad le sötét gyászruhám
Siralmam örömre változtattad át
Szálljon ezért hála szüntelen hozzád.

Home


Next song