Prin Duhul Sfânt

Prin Duhul Sfânt

Prin Duhul Sfant Isus e aici,venit pe toti a ne privi;
Cu glasu-I bland a ne grai “Fiti binecuvantati, Fiti binecuvantati!”
Cu glasu-I bland a ne grai “Fiti binecuvantati, Fiti binecuvantati!”

Prin Duhul Sfant Isus e aici,venit pe toti a ne privi;
Cu glasu-I bland a ne grai “Cu voi mereu voi fi , cu voi mereu voi fi!”
Cu glasu-I bland a ne grai “Cu voi mereu voi fi , cu voi mereu voi fi!”

Prin Duhul Sfant Isus e aici,venit pe toti a ne privi;
Cu glasu-I bland a ne grai “Pe toti Eu va iubesc pe toti Eu va iubesc!”
Cu glasu-I bland a ne grai “Pe toti Eu va iubesc pe toti Eu va iubesc!”

Home


Next song