Lacrimi vor sa-ti vina

Lacrimi vor să-ți vină

Lacrimi vor să-ți vină?
Spune-I lui Isus.
El duios le-alină
Cu-al Său har nespus.
Pentru ce-n durere
Inima ți-o frângi?
El credință-ți cere,
Și tu vrei să plângi?

Spune-I Lui tot dorul,
Nu I-l tăinui,
Lasă-I Lui zăvorul
Greu al inimii.
Câte grijuri, spune,
Vrei la piept să strângi?
Ele te-or răpune,
Și-n zadar te plângi.

Căci Isus te vede,
Știe focul tău,
Înțelege, crede:
Spune-I chinul tău.
Prin Isus poți bine
Orice greu să-nfrângi.
E Isus cu tine,
Deci: să nu mai plângi!

Home


Next song