Acelor ce vor birui

Acelor ce vor birui

Acelor ce vor birui,
Slujindu-Mi cu iubire,
Din mâna Mea, Isus grăi,
Primi-vor răsplătire.

Mărire, laudă și închinăciune!
Slavă ție, Stăpâne-n veci de veci!

O piatră albă, nume noi
Și mâna cea ascunsă
Drept răsplătire da-le-voi
Cu mâna Mea străpunsă.

O haină albă vor purta,
Cu Mine în mărire,
Aceia ce vor aștepta
A Mirelui venire.

Cununa vieții vor primi,
O nouă strălucire,
În veci de veci vor preamări
Pe Domnul, cu iubire.

Home


Next song