Stiu hotarât

Știu hotărât

Știu hotărât: Nimic nu poate
De Domnul a mă despărți:
Nici griji, dureri, nici câte toate,
Isus cu mine-n veci va fi. (Bis)

Știu hotărât că El vărsat-a
Scump sângele-I neprihănit;
Prin el păcatele-mi spălat-a,
Prin jertfa Lui sunt mântuit. (Bis)

Știu hotărât: El mijlocește
Prin Duhul Său trimis de sus,
Rămâne-n mine, mă păzește,
Și eu doresc să-I fiu supus.(Bis)

Știu hotărât: E-atotputernic,
Păcatul El îl birui;
Deși sunt slab și sunt nevrednic,
Prin El și eu voi birui. (Bis)

Home


Next song