Ah, oare când vei reveni

Ah, oare când vei reveni

Ah, oare când vei reveni,
Al nostru Domn și Mire,
Pe nori, în cer, a ne răpi,
La Tine în mărire?
Cu-ntregul dor și-ntregul gând
Noi Te rugăm: "O, vin' curând!"

O, Doamne-a Ta venire
E-a noastră fericire!

Noi azi cântăm iubirea Ta
Și o simțim în viață,
Dar am dori a Te cânta,
Privind slăvita-ți față!
O, mult ni-e dor să vii curând!
O, vin', Isuse, Mire sfânt!

Multe dureri sunt pe pământ
Și multă suferință!
Mulți necinstesc Numele-ți sfânt
Și pier în necredință.
'Naintea Ta câți vin smeriți,
De Tine-n cer vor fi răpiți.

Să priveghem deci cu Isus,
ținând făcli-aprinsă!
Ne-ndrume sus, mereu mai sus,
Puterea-I neînvinsă!
S-aude glasu-I răsunând:
"Fiți treji căci, iată, vin curând!"

Home


Next song