Noi asteptam pe Isus Cel slavit

Noi așteptăm pe Isus Cel slăvit

Noi așteptăm pe Isus Cel slăvit,
Preafericiți, cu deplină nădejde.
El va domni peste toți, preamărit,
Ne va scăpa de orice primejdie.

Ce fericire! Îl vom vedea;
O, ce iubire, cu El pururea.
Ce fericire, Îl vom vedea;
Cu El de-a pururea!

În jurul Lui noi ne vom regăsi,
Dup-al Său chip schimbați într-o clipită;
'Naintea Lui fericiți vom păși,
Ca să-L slăvim, o, ce clipă dorită!

Acolo sus vom vedea pe Isus,
Vom fi purtați de-a Sa mână iubită,
Și vom vedea frumuseți de nespus,
Ajunși în țara atât de dorită.

Home


Next song