Te doresc! Te doresc

Te doresc! Te doresc

Te doresc! Te doresc!
Să Te văd, Isus, voiesc!
Vreau să merg la Tine-n ceruri,
Lângă Tine să fiu pururi,
Și pe tron să Te privesc!

Vin' pe nor! Vin' pe nor!
Soare blând, strălucitor!
Ce plăcută mi-ar fi știrea
Că plec sus, să văd mărirea
Veșnicului Creator!

Ce frumos! Ce frumos!
Stol de îngeri glorios!
Toată veșnica cetate
E din pietre nestemate
Și din aur luminos.

Paradis! Paradis!
Tu al vieții mele vis!
Lângă Râul de-apă vie,
Totu-i pace, bucurie,
Doamne, du-ne-n Paradis!

Home


Next song