Veseli înainte

Veseli înainte

Veseli înainte
să mergem mereu,
Spre tronul gloriei lui Dumnezeu,
Unde Isus pentru noi mijlocește,
Sfinților blând și cu
drag le grăiește.

Veseli înainte
să mergem mereu,
Cântând voioși laude lui
Dumnezeu!

Imnuri de
slavă din ceruri răsună,
Îngerii laudă pe Domnul Cel bun;
Când vom ajunge și noi în mărire,
Mai mult slăvi-vom
nespusa-I iubire.

Sus în mărire,
Tu, Doamne, ne-aștepți,
Unde în juru-ți stau
numai cei drepți.
“Iată, Eu vin!”, dat-ai făgăduință,
Noi Te-așteptăm, întăriți
prin credință

Și, în curând,
pe pământul cel nou,
Domnul veni-va, Slăvitul Erou!
Și va domni peste toți cu dreptate,
Căci Dumnezeu va fi
totul în toate

Home


Next song