Sear-a sosit, plugarul vine-acasă

Sear-a sosit, plugarul vine-acasă,
El e trudit, tot trupul său e frânt,
Dar inima și fața-i sunt voioase,
Și-n pace el va odihni-n curând!

De aceea ziua, seara, noaptea chiar,
El zorii dimineții așteaptă iar.
Amurgul trist, trudnica zi,
Noaptea însăși e frumoasă,
Căci pentru toți mâine va fi
Sărbătoare glorioasă.

El a arat pe vânt, ca și pe ploaie,
Și-a semănat, nădăjduind mereu
Că Dumnezeu dă binecuvântare
Acelor ce se-ncred în harul Său.

De aceea ziua, seara, noaptea chiar,
El zorii dimineții așteaptă iar.
Amurgul trist, trudnica zi,
Noaptea însăși e frumoasă,
Căci pentru toți mâine va fi
Sărbătoare glorioasă.

Plugarii buni lucrează cu răbdare,
Acum e timp de-arat și semănat!
Și chiar de sunt furtuni și strâmtorare,
Ei biruiesc prin Cel ce i-a-narmat.

De aceea ziua, seara, noaptea chiar,
El zorii dimineții așteaptă iar.
Amurgul trist, trudnica zi,
Noaptea însăși e frumoasă,
Căci pentru toți mâine va fi
Sărbătoare glorioasă.

Creștinii-ajung voioși la capul vieții;
Chiar noaptea ei au cerul înstelat,
Iar, când se-arată zorii dimineții,
Suspinul lor în cântec s-a schimbat.

De aceea ziua, seara, noaptea chiar,
El zorii dimineții așteaptă iar.
Amurgul trist, trudnica zi,
Noaptea însăși e frumoasă,
Căci pentru toți mâine va fi
Sărbătoare glorioasă.

Iat-a sosit dorita dimineață;
Plugarii sunt de Domnul lor lăudați,
Da, în sfârșit, sosi ziua măreață,
De munca lor ei sunt încununați!

Și zi, și-amurg și noapte au fugit,
Căci marea dimineaț-a strălucit!
Ai zilei zori au strălucit!
Da, suntem în cer acasă;
Tatăl cel bun, loc ne-a gătit;
Slava Lui e-n veci glorioasă.

Home


Next song