Acum e Anul Nou

Acum e Anul Nou

Acum e Anul Nou…
O, Doamne, slavă ție,
Tu ne-ai îngăduit această bucurie,
Dar Te rugăm din nou,
pe drumul Tău plăcut,
Să ne călăuzești așa ca și-ntrecut!

Să fie-un an de har,
un an de propășire!
De pace, de dragoste…
și-un an de izbăvire!
Uniți prin Duhul Tău,
noi prin Isus să fim
Ai Tăi cu-adevărat,
cu viața să-ți slujim!

Noi Te-așteptăm cu drag,
dorim a Ta venire!
Atunci cunoaște-vom deplina fericire.
Vom preamări atunci iubire-ți
de nespus,
Vom preamări în veci și
Numele-ți: Isus!

Home


Next song