Târziu în noapte, vede magul

Târziu în noapte, vede magul

Târziu în noapte, vede magul
O nouă stea c-a răsărit;
Lumina ei lucește vie
Pe cer, la drum ea a pornit. (Bis)
/:El înțelege și o vestește
Altora, toți ei pornesc
După semnul ceresc.:/

E cale lungă prin pustie,
Dar ei deloc nu se-odihnesc;
Îi mân-o sfântă proorocie,
Plinirea ei toți o doresc. (Bis)
/:O, cât de mare dragoste are
Domnul, că El ne-a vestit
Pe Mesia dorit!:/

Dar, iată, steaua se oprește
Deasupra unui staul umil;
Din iesle dulce le zâmbește
Isus Cristos, divin Copil! (Bis)
/:Ce bucurie, azi, mântuire
Magii prin El au aflat,
Și-a lor daruri I-au dat.:/

Iubirea lor și-a lor voință,
Ce pildă mare de urmat!
Și voi, copii, azi, prin credință,
Urmați pe Domnul ne-ncetat.(Bis)
/:El cu iubire datu-v-a știre,
Astăzi la El de veniți,
Voi veți fi fericiți.:/

Home


Next song