Sa cântam toti în cor pe Isus!

Să cântăm toți în cor pe Isus!

Să cântăm toți în cor pe Isus!
Să-L slăvim, să-I cântăm cu iubire;
Prin credință, să fim mai presus
De noi înșine, de-a noastră fire.

Slavă lui Dumnezeu!
Acest cânt să răsune mereu:
Slavă lui Dumnezeu!
Acest cânt să răsune mereu.

Dumnezeu pe Isus ne-a trimis,
Fiul Său preaiubit din vecie.
Cer, pământ, împreun-au purces
Să vestească iubirea Sa vie.

Și pedeapsa ce noi meritam
A purtat-o Isus blând pe cruce!
Și iertarea pe care-o căutam,
El murind, azi cu drag ne-o aduce.

Vrem și noi să-ți aducem acum
Viața noastră și-a noastră voință.
Înapoi să nu dăm nicidecum:
Întărește a noastră credință!

Home


Next song