În curând, vom fi în stare

În curând, vom fi în stare

În curând, vom fi în stare
Sus în ceruri a porni,
El ne-a zis, în așteptare
Să fim pân’ va reveni.

Vom avea biruința!
Vom trăi, vom trăi în veci cu El!
Vom avea putința
Să-I zicem toți: Emanuel!

Grijuri, trudă, suferință
Nu mai fi-vor niciodat’,
Vom cânta toți: biruință!
Prin iubirea ce-am aflat!

Să luptăm toți cu nădejde,
Așteptând ceasul dorit.
Am scăpat de-orice primejdie,
Domnul nostru-a biruit!

Home


Next song