Da, “Eu sunt lumina!”

Da, “Eu sunt lumina! ”,
astfel El ne-a spus.
El ne șterge vina, blândul
Domn Isus.

Fii tu o lumină pe acest pământ,
Ca orcin’ să vină la
Isus cel blând.

Dar, când pâlpâiește și
se stinge chiar,
Vezi de-o îngrijește și-o
aprinde iar.

Steaua ce-a mai mică
poate străluci,
Când amurgul pică,
toți o vor zări.

Home


Next song