În stravechea Carte sfânta

În străvechea Carte sfântă
Tot citesc și iar citesc,
Cât de bun a fost pe lume
Blândul Fiu dumnezeiesc!

Da-n străvechea Carte sfântă
Citesc, citesc și iar citesc,
Cât de bun a fost Mântuitorul,
Cât de mult El ne-a iubit!

Cum iubea El copilașii,
Și la Dânsul I-a chemat,
Cum la pieptul Său i-a strâns El
Și cu drag i-a dezmierdat.

Cum El celor care-s bolnavi
Le-a venit în ajutor,
Și acelor care sufăr
Le-a fost Frate iubitor.

Cum El n-a oprit pe nimeni,
Nici pe cel mai vinovat,
Să se-apropie de Dânsul,
Și pe toți El i-a iertat.

Da-n străvechea Carte sfântă
Nu mă satur de citit,
Cât de bun a fost și dulce,
Cât de mult El ne-a iubit!

Home


Next song