Dati de veste azi întregului

Dați de veste azi întregului

Dați de veste azi întregului
pământ:
Cerul e deschis și-oricând
sunteți primiți;
Calea e Isus și sfântul Său Cuvânt;
Pururi fi-veți fericiți!

Totul e în dar! Totul e în har!
Către El porniți, nu mai pregetați!
Toți veți fi primiți,
și-astăzi izbăviți
De-al păcatului amar!

Dați de veste, dar, întregului
pământ:
Că Isus venit-a pentru păcătoși;
Pentru voi jertfit fu
sângele-I cel sfânt,
Azi de vreți, veți fi voioși!

Dați de veste dar întregului
pământ:
Toți câți până azi L-ați nesocotit,
Azi veniți, umili, și-urmați
al Său Cuvânt:
Moartea Lui v-a Mântuit.

Home


Next song