O, cum se-aud a îngerilor cânturi!

O, cum se-aud a îngerilor cânturi!
Zboară ușor cântarea lor pe plai
Și-n suflet îmi aprinde noi avânturi
De-o viață fericită ca în rai!

Cântați, cântați! Oh, alinați amarul!
Cântec ceresc al unei mântuiri
Prin care vom vedea odată harul,
Slăvitul tron și-a sale fericiri!

Cum sună clopote-n amurg pe dealuri,
Cheamă duios cântarea lui Isus:
“Voi cei trudiți, răpiți de-a lumii valuri,
Veniți la Mine, sus, mereu mai sus! ”

Noi Te urmăm, Iubire minunată,
Trudiți ne chemi și-odihnă Tu ne dai;
În cale vieții cea întunecată,
Liman ne ești și călăuză-n rai.

Home


Next song