Veniti, priviti pe Domnul nostru

Veniți, priviți pe Domnul nostru

Veniți, priviți pe Domnul nostru
Pe cruce răstignit de noi.
El suferă dispreț și moarte,
Cu trupul frânt, de tot zbrobit.

El pentru noi pe cruce-a fost pus,
Suferit-a pentru noi;
Deci, strânși în scumpu-I Nume-acum,
Să-L preamărim, cântându-I toți!

Priviți-I fruntea-ncununată
Cu spini ce-o fac să sângere!
Ostașii greu Îl pălmuiesc toți,
Iar El Se roagă pentru ei.

Priviți-I mâinile străpunse
De cuiele bătute-adânc!
Din coastă sânge, apă curge,
Iertare, pace dând la toți.

Și când a zis Isus:,,Mi-e sete",
La noi toți s-a gândit atunci,
De noi, de toți Îi era sete,
Voia ca noi să fim ai Lui.

Și când osânda El purtat-a,
De care vrednici noi eram,
Strigat-am:,,Dumnezeul Meu, oh,
De ce M-ai părăsit, de ce?"

,,Sfârșitu-s-a acuma totul!"
Păcatul ispășit a fost,
,,Eu ție, Tată, Îmi dau duhul",
A zis, și capul Și-a plecat.

Pe cruce pentru noi murit-a
Ca să ne scape de păcat,
De-aceea azi slăvim din inimi
Pe Cel ce pentru noi S-a dat.

Home


Next song