Doar pentru cei ce cred, Isuse

Doar pentru cei ce cred, Isuse

Doar pentru cei ce cred, Isuse,
Tu prețul crucii l-ai plătit!
Pe cei ce Te-au primit în viață,
La viață Tu i-ai rânduit…

Credința,
credința e puntea măreață
Ce trece pe-orcine
din moarte la viață!

Doar pentru cei născuți din Tatăl,
Ce prin credință-au ascultat
Cuvântul Tău cel sfânt și veșnic,
Izvorul harului le-ai dat!

Doar pentru cei ce-n lume totul
Au lepădat și Te-au adus
Ca Domn sfințit în taina vieții
Tu vei veni curând, Isus!

Dar cei ce nu vor ca să creadă
Al Evangheliei Cuvânt
Rămân pecetluiți de-a pururi
În al păcatului mormânt!

Cui n-a crezut, degeaba-s toate
Ce tu, prin jerfă-ai pregătit;
Credinței doar îi dai intrare
Isuse-n harul felurit…

Home


Next song